Støtte fra Innovasjon Norge

01-04-2017
Rosealla ASA fikk 1. april 2017 tilsagn om støtte på kr. 100.000.- fra Innovasjon Norge for å utvikle et alkoholfritt drikkevareprodukt.